Nu te horen op Seven FM

sevenfm2018header_rendcollective

Licenties

Buma/Stemra

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Seven FM heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.

Seven FM is licensed by SENA

Op aanwijzing van het Ministerie van Justitie, en met uitsluiting van ieder ander, is SENA belast met de uitvoering van (een deel) van de Wet op de naburige rechten. In de praktijk betekent dit formeel dat SENA namens haar rechthebbenden toestemming verleent aan "Gebruikers" van muziek voor "het openbaarmaken van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen".

SENA incasseert hiervoor een vergoeding en betaalt deze op basis van wettelijk goedgekeurde reglementen door aan de uitvoerende musici en platenproducenten, ofwel de "Makers" van muziek.